Mot nord ser vi mot Sandnes. Vi ser Bogafjell nærmest, og så er det blåne på blåne inn mot Ryfylkeheiene. Aller nærmest er vi tett på Orstad industriområde og bebyggelsen.

Sjekk den utsikten!

Nybygget på Øksnevad tar form. Hele råbygget er reist, og vi benytter anledningen til å vise den flotte utsikten som heldige leietakere kan glede seg over.

Mot nord ser vi mot Sandnes. Vi ser Bogafjell nærmest, og så er det blåne på blåne inn mot Ryfylkeheiene. Aller nærmest er vi tett på Orstad industriområde og bebyggelsen på Orstad.

Mot sør er Kverneland fabrikker, med sine flotte buede produksjonslokaler, nær nabo. Bak industriområdet ligger Frøylandsvannet med gode tur- og treningsområder. Aller bakerst ser vi Høghuset på Bryne.

Jordbruksarealene på Øksnevad er utsikten mot vest.

Nå starter arbeidene med tetting av fasader og innredningsarbeider. Vi holder framdriften og planlegger ferdigstillelse april 2021.

Det er fremdeles noe ledig areal i nybygget, og det er mulig for leietakere å tilpasse lokalene til egne ønsker og behov. Ta kontakt, så ser vi på mulighetene sammen!