Åpenhets­loven

Sist oppdatert 20.12.2023

Menneske­rettigheter og arbeidsforhold

Grude & Klingsheim Eiendom AS – konsernet har stort fokus på ansvarlig innkjøp og vi har forpliktet oss til at vi alltid skal ivareta miljø, arbeidstakeres rettigheter, samt være i henhold til lover og regler. Dette er også innarbeidet i vårt samarbeid med våre underleverandører og er en viktig del av vår bedriftskultur og inkludert i våre etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i hele vår verdikjede.

Aktsomhets­vurderinger

Grude & Klingsheim Eiendom AS – konsernet gjennomfører fortløpende aktsomhetsvurderinger av underleverandører, forretningspartnere og internt i samsvar med OECDs retningslinjer. Vi foretar regelmessige risikoanalyser av alle leverandører, prosjekter og investeringer. Aktsomhetsvurderingene gir i en del tilfeller grunnlag for nærmere oppfølging for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge negative arbeidsforhold og uakseptabel ivaretakelse av menneskerettigheter. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas. Vi legger vekt på å påvirke til forbedringer framfor å avslutte samarbeid. Grude & Klingsheim Eiendom AS – konsernet sine kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre varer og tjenester stammer fra bærekraftige leverandørkjeder.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester. Grude & Klingsheim Eiendom AS – konsernet har lokalt i Rogaland et stort vare- og tjenestespekter. Uansett hva kundene våre kjøper skal de være trygge på at leveransene er i samsvar med den nye loven. I henhold til loven vil vi årlig offentligjøre en redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på vår hjemmeside. Fremover vil fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i vår leverandørkjeden, vi legger til grunn FNs bærekraftsmål i dette arbeidet. Grude & Klingsheim Eiendom AS – konsernet ser loven som et godt bidrag til å sikre alle større virksomheter innsats for å gjøre livet bedre for mennesker over hele verden.

Informasjonsplikt

Du og alle har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt og for enkelt-varer eller tjenester.

Velkommen til å ta kontakt om dette! Du kommer lettest frem ved sende e-post til per@gkeiendom.no

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen en uke fra mottak.

Vår redegjørelse

Åpne Grude & Klingsheim Eiendom AS sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023 (pdf) ved å klikke på knappen under.

Per Klingsheim

Daglig leder
+47 913 35 025
per@gkeiendom.no

Mann forran industrihall
To personer på byggeplass
Grude & Klingsheim Eiendom logo