Plass til ??? personer i klasseromsoppsett.
Plass til ??? personer i kino.

Det er mulig å dele av til to rom.