Skip to content
2
3
4
5
6
7
8
1
9

Bildet under viser bare på mobil:

Om næringsparken

Rom for verdiskapning

Øksnevad Næringspark har rom. Rom for din virksomhet. Enten du trenger kontorplass, lager- eller produksjonsareal. Vi har romslige fellesareal og vi er opptatt av at våre leietakere skal trives. Det tror vi er nødvendig for å skape gode verdier på arbeidsplassen.

Forum Auditorium ved Øksnevad Næringspark

God beliggenhet

Beliggenheten

10 minutter fra E39, 25 minutter fra Sola flyplass, 25 minutter fra Stavanger, 10 minutter fra Sandnes og 7 minutter fra Bryne. Øksnevad Næringspark ligger midt i knutepunktet mellom Nord- og Sør-Jæren.

Enkel adkomst

Det er enkelt å komme til Øksnevad Næringspark. Med stoppested for Jærbanen inne på området, ligger alt til rette for å ta toget. Bussen stopper også i næringsparken. Det er sykkelstier og ikke minst er det enkelt å bruke egen bil.

Gode parkerings­muligheter

Øksnevad Næringspark har mer enn 300 parkerings­plasser. Dette er et sjeldent i vårt distrikt. Vi slipper å lete etter et sted å sette bilen eller sykkelen. Både for de som har har arbeidsplassen her eller de som skal besøke bedriftene som holder til her.

Bygg med ulike funksjoner

Øksnevad Næringspark - tegning

Bygg 1

Hovedinngang og resepsjon
1. etg. ca. 1500 m²
2. etg. ca. 900 m²

Bygg 2

Kontorlokaler
ca. 500 m²

Bygg 3

Kontorlokaler
ca. 500 m²

Bygg 4

Forum AV-senter, auditorium og undervisningslokaler
u. etg. ca. 70 m²
1. etg. ca. 500 m²
2. etg. ca. 70 m²

Bygg 5

Kontorlokaler
u. etg. ca. 900 m²
1. etg. ca. 900 m²
2. etg. ca. 900 m²

Bygg 6

Kontorlokaler
u. etg. demorom og testlaboratorium
1. etg. resepsjon, møterom, kontor 600 m²
2. etg. kontor 600 m²
3. etg. kontor 600 m²
4. etg. kontor 600 m²
5. etg. kontor 600 m²

Bygg 7 og 8

Produksjons- og lagerlokaler
ca. 22 000 m²

Bygg 9

Kombinasjonsbygg
Kontorlokaler
1. etg. ca. 200 m²
2. etg. ca. 200 m²
Produksjons- og lagerlokale
ca. 220 m²

Lokaler med lang historie

Det startet med ferdighus

Det var boligprodusenten Block Watne som startet det hele. I 1964 startet byggingen av produksjonsanlegget til det som skulle bli Norges største boligbygger på Øksnevad i Klepp kommune. Det landsdekkende ferdighusfirmaet trengte nærhet til jernbane. På Øksnevad var det mulig med eget spor direkte inn i fabrikkhallen. Samtidig var det viktig med god tilkomst for lastebiler. Alle typer byggevarer ble levert til fabrikken. Ut rullet alt fra ferdige takstoler til hele hus i byggesett, ferdig kappet og merket. I elementavdelingen ble det bygget ferdig hele seksjoner av hus, klar for montasje på byggeplass. Og ikke minst var det nødvendig med betydelig kontorplass til de som skulle planlegge og drive det hele.

For denne typen virksomhet var det nødvendig med sentral beliggenhet, enkel adkomst til de store ferdselsårene og plass for utvidelse.

Gründeren

Den store kreative gründeren var Gunnar Block Watne. En unik mann med visjoner og gjennomføringskraft. Få år senere var det ingen som bygde flere boliger i Norge enn Block Watne. Det første bygget som ble satt opp på Øksnevad (1964), var det som er merket 1 (illustrasjon over.) Samtidig med bygg 1 ble midterste del av produksjonshallene bygget. Men allerede etter få år var kapasiteten sprengt. Et nytt bygg, det som er merket 5, ble bygget og tatt i bruk i 1974. Samtidig ble fabrikkhallene utvidet.

I årene framover blomstret virksomheten. Hus, produsert i fabrikken på Klepp, ble levert til hele landet. Men ved overgangen til 1990 stupte boligmarkedet i Norge. Block Watne måtte legge om produksjonsmetoden og tilpasse seg et nytt marked. Det var ikke lenger behov for det store produksjonsanlegget på Øksnevad, og i 1997 ble anlegget solgt.

Ny lokal produksjonsbedrift

Ny eier var Øksnevad Næringspark. I 2000 flyttet Øglænd System inn i deler av lokalene. I likhet med Block Watne er Øglænd System kjent som en visjonær lokal produksjonsbedrift. 

Øksnevad Næringspark framstår i dag som et kraftsentrum for flere typer bedrifter. Parken gir rom for små og store bedrifter som vil drive sin virksomhet herfra.

I årenes løp har det vært noe utskifting av leietakere, men parken huser en rekke stabile og langsiktige leietakere.