Skip to content

Referanse fra:

DeLaval

3 positive faktorer med Øksnevad Næringspark

  • Tilgang til møterom og kantine
  • Leieforhold uten utfordringer, vi kan konsentrere oss om arbeidet vi skal utføre.
  • Et hus med masse smilende mennesker

Som leietaker har vi bare positive opplevelser. Lokalene fungerer veldig bra til våre behov. Vi opplever også at Øksnevad Næringspark gjør hva de kan for å finne gode løsninger til oss, enten det er langsiktige endringer eller kortsiktige. Alltid på tilbudssiden ved behov. Personellet er fantastisk imøtekommende og serviceinnstilt.

DeLaval er verdensledende innen melkeindustri. DeLaval leverer integrerte løsninger for melkeproduksjon utformet for å forbedre melkeprodusenters produksjon, dyrevelferd og livskvalitet. Selskapet utvikler, produserer og markedsfører produkter og komplette systemer for melkeproduksjon og dyrehold over hele verden. DeLaval leverer også service og et bredt spekter av tilbehør.

Ønsker dere å leie lokaler hos oss?