Skip to content

Referanse fra:

Zafe opplæring

3 positive faktorer med Øksnevad Næringspark

  • Nærhet til Jernbane
  • Hyggelig utleier
  • Alle tjenester vi trenger

Vi valgte Øksnevad Næringspark som lokasjon på grunn den sentrale plassering i nærheten av jernbane midt mellom Jæren og Sandnes/Stavanger. I tillegg finnes alle tjenester vi trenger i næringsparken.

Zafa opplæring

ZAFE AS har en filosofi om å levere kvalitetssikret opplæring til sine kunder. Gjennom sinsertifisering har de prosedyrer for dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring. Selskapet er etablert i Øksnevad Næringspark, Klepp kommune. Lokalene har kapasitet fra 8 – 50 personer med nytt og moderne utstyr for å sikre en god teoretisk og praktisk opplæring.

Ønsker dere å leie lokaler hos oss?