Skip to content

Våre møterom

Øksnevad Næringspark tilbyr møterom tilpasset alt fra 6 til 16 personer. Det er også mulig å leie klasserom og auditorium. 

Møterom Bygg 1

Plassering:
v/kantine, 1. etasje, Bygg 1
Plass til:
14 personer
Pris:
Gratis å leie for interne brukere

Møterom Bygg 1

Plassering:
v/kantine, 1. etasje, Bygg 1
Plass til:
6 personer
Pris:
Gratis å leie for interne brukere

Møterom Bygg 1

Plassering:
2. etasje, Bygg 1
Plass til:
16 personer
Pris:
Gratis å leie for interne brukere

Forum Auditorium

Plassering:
Plass til:
48 personer
Pris:

Møterom

Plassering:
Plass til:
? – ?? personer
Pris:

Plass til ??? personer i klasseromsoppsett.
Plass til ??? personer i kino.

Det er mulig å dele av til to rom.

Møterom 1 – Bygg 6

Plassering:
Bygg 6
Plass til:
? personer
Pris:

Møterom 2 – Bygg 6

Plassering:
Bygg 6
Plass til:
? personer
Pris: